Skip to main content

Makedonski Pravopis


SHOW MORE


Македонскиот правопис, предложен од комисијата за јазик и
правопис при Министерството на народната просвета се приема како
официален правопис.


Language Macedonian
Collection opensource


Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Texts
88
0
0
Community Texts
375
0
0
Community Texts
1,263
0
0
Community Texts
232
0
0
Community Texts
1,424
0
0
Community Texts
722
0
0
Community Texts
486
0
0
Community Texts
348
0
0